• O Norenco

    Jesteśmy polsko-norweskim producentem profesjonalnych środków czystości. Firma powstała w 1986 roku w Norwegii, w Polsce jesteśmy od 1997 roku.
    Nasze wieloletnie doświadczenie stanowi znakomity fundament dla tworzenia wysokiej jakości przydatnych produktów zarówno dla różnych gałęzi przemysłu, rynku usług, jak i również dla gospodarstw domowych.

Offer by product classification

the_ph_scale.png

pH - is a quantitative determination of the acidity and basicity of the development. The pH scale is a quantitative scale of acidity and basicity of solutions of aqueous chemical compounds.

The pH of the solutions ranges from 0-14. Acid solutions always have a pH less than 7, and alkaline solutions greater than 7

Knowledge of the pH of a given chemical allows for the initial recognition of the use of the preparation

Acidic substances cope well with cleaning dirt of inorganic origin, i.e. rust, hard water precipitate, stony deposit, lime deposits, cement, concrete, carbon deposits

Basic agents work on any dirt of organic origin, as well as on synthetic fats. They remove persistent stains, animal or vegetable fats, proteins, lubricants, soot, dust.

We invite you to familiarize yourself with our offer of professional chemistry by product classification: